Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Από το 1991, λειτουργούμε ως Authorized Trainers της SHL και όλες οι εκπαιδεύσεις μας ακολουθούν τις επιστημονικές οδηγίες του British Psychological Society.

Έχουμε εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει περισσότερα από 3.000 στελέχη εταιριών στην ορθή χρήση μεθοδολογιών αξιολόγησης και σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης προσωπικού. Τα σεμινάρια μας απευθύνονται σε επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και σε στελέχη που συμμετέχουν στην αξιολόγηση προσωπικού για λόγους επιλογής ή ανάπτυξης.

Κατηγορίες Εκπαιδεύσεων

         Open seminars

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ανοικτές εκπαιδεύσεις, μαζί με στελέχη άλλων εταιρειών.

            In-house seminars 

Διοργανώστε μια εκπαίδευση ειδικά για τα στελέχη του οργανισμού σας. Η in-house εκπαίδευση μπορεί να αφορά κάποια από τις σταθερές εκπαιδεύσεις μας ή μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βάσει των αναγκών σας.

Όλες οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από εργασιακούς ψυχολόγους με πολυετή εμπειρία σε θέματα HR Consulting.

Παρακολουθήστε κάποια από τις εκπαιδεύσεις μας και αποκτήστε έκπτωση 20% στη συμμετοχή σας σε εκπαιδεύσεις των επόμενων 6 μηνών μέσω της Loyalty Card.

Εκπαιδεύσεις

SHL Personality & Ability Assessment Training PAA

(BPS Accredited)

Δεξιότητες Δομημένης Συνέντευξης

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

Developing High Performance Teams -Workshop

Unconscious Bias -Workshop

Feedback Skills -Workshop

 

The science behind people decisions

Σας βοηθάμε να αξιολογήσετε και να αναπτύξετε το δυναμικό των ανθρώπων σας.

  • LinkedIn
  • Facebook

Skoufa 10, Kolonaki, 10673 Athens, Greece

1 Poseidonos Str., Ledra Business Centre, Egkomi, CY-2406 Nicosia, Republic of Cyprus