Τεστ Situational Judgement (SJT): Αξιολόγηση της Κρίσης

Ta τεστ SJT αξιολογούν την κρίση του υποψηφίου αναφορικά με το ποια είναι η καταλληλότερη δράση σε διάφορες καταστάσεις/ προβλήματα στο χώρο εργασίας.

Ta Situational Judgment τεστ παρουσιάζουν στους υποψηφίους πραγματικές καταστάσεις που θα συναντήσουν στην εργασία και επιλογές για τον χειρισμό κάθε κατάστασης. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τους περισσότερους και / ή λιγότερο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης από τις παρεχόμενες επιλογές.

Στα SJT

οι υποψήφιοι λαμβάνουν κάποια σενάρια για το χώρο εργασίας και μια λίστα με τυπικές, πιθανές απαντήσεις. Καλούνται να επιλέξουν την καταλληλότερη απάντηση για το σενάριο ή να ταξινομήσουν με σειρά καταλληλότητας τις απαντήσεις τους.

Τα σενάρια

μπορεί να περιλαμβάνουν διαφωνίες με συναδέλφους/ πελάτες, σενάρια πωλήσεων ή οργανωτικά ζητήματα, προκειμένου να προσομοιώσουν μια ρεαλιστική κατάσταση. Οι τυπικές δεξιότητες που αξιολογούνται στα SJT περιλαμβάνουν:

  • Διαπραγμάτευση και επιρροή

  • Κίνητρο για επίτευξη

  • Σχεδιασμός και οργάνωση

  • Αναλυτική ικανότητα

  • Διαπροσωπικές δεξιότητες

Μπορούν

να αξιοποιηθούν στα πρώτα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, διαχωρίζοντας υποψηφίους που δεν είναι κατάλληλοι για το ρόλο ή την κουλτούρα της εταιρείας. Τα SJTs μπορούν να συνδυαστούν με άλλες αξιολογήσεις για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της ικανότητας.

The science behind people decisions

Σας βοηθάμε να αξιολογήσετε και να αναπτύξετε το δυναμικό των ανθρώπων σας.

Greece: +30 210 8839938

Cyprus: +357 22007999

E-mail: info@evalion.gr

  • LinkedIn
  • Facebook

Skoufa 10, Kolonaki, 10673 Athens, Greece

1 Poseidonos Str., Ledra Business Centre, Egkomi, CY-2406 Nicosia, Republic of Cyprus