Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

Τα Kέντρα Aξιολόγησης και Aνάπτυξης αποτελούν τη μεθοδολογία αξιολόγησης με την υψηλότερη προβλεπτική εγκυρότητα όταν σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σωστά. Η εταιρεία μας εισήγαγε πρώτη στην Ελλάδα και στην Κύπρο αυτές τις μεθοδολογίες και έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό στελεχών στην υλοποίηση τους. Oι εκπαιδεύσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Σχεδιασμός Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό Κέντρων Αξιολόγησης ή/και Ανάπτυξης. Απευθύνεται, κυρίως, σε στελέχη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που επιθυμούν να έχουν αυτονομία στο σχεδιασμό Κέντρων Αξιολόγησης ή Ανάπτυξης.

Διάρκεια

1 ημέρα & ½ ημέρα follow-up

 

Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης- Εκπαίδευση Αξιολογητών

Οι συμμετέχοντες αποκτούν θεωρητική και πρακτική γνώση αναφορικά με ζητήματα ορθής υλοποίησης Κέντρων Αξιολόγησης ή Ανάπτυξης. Ως μέρος της εκπαίδευσης, εξοικειώνονται με τα στάδια και τις μεθοδολογίες που συνιστούν ένα Κέντρο Αξιολόγησης ή/ και Ανάπτυξης.

 

Απευθύνεται, κυρίως, σε στελέχη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη μιας επιχείρησης που πρόκειται να έχουν ρόλο αξιολογητή σε Κέντρα Αξιολόγησης ή/ και Ανάπτυξης.

Διάρκεια

2 ημέρες & ½ ημέρα follow-up

Συνδυάστε τις γνώσεις που θα αποκομίσετε από τις εκπαιδεύσεις με τα Virtual Assessment Centers μας και δημιουργήστε μια ευέλικτη και μοντέρνα διαδικασία.

The science behind people decisions

Σας βοηθάμε να αξιολογήσετε και να αναπτύξετε το δυναμικό των ανθρώπων σας.

Greece: +30 210 8839938

Cyprus: +357 22007999

E-mail: info@evalion.gr

  • LinkedIn
  • Facebook

Skoufa 10, Kolonaki, 10673 Athens, Greece

1 Poseidonos Str., Ledra Business Centre, Egkomi, CY-2406 Nicosia, Republic of Cyprus