top of page

Ερωτηματολόγια Προσωπικότηταs

Εντοπίστε τις δυνατότητες και προβλέψτε την απόδοση

rjp-question-01
rwq-assessment-question-02-desktop-880x628__FocusFillMaxWyIwLjAwIiwiMC4wMCIsNTY3LDU0MF0.pn

Τα ερωτηματολόγια επαγγελματικής προσωπικότητας αξιολογούν τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την απόδοση σε μια θέση εργασίας. Τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας που διαθέτουμε είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 30 γλώσσες και μετρούν κατά πόσο τα άτομα ταιριάζουν στο περιβάλλον εργασίας, συνεργάζονται αποτελεσματικά με μια ομάδα και αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του ρόλου. 

Ερωτηματολόγια Προσωπικότητας: 
Occupational Personality Questionnaire (OPQ32) 

To OPQ αποτελεί το κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης της εργασιακής προσωπικότητας παγκοσμίως, αναγνωρισμένο για την επιστημονικότητα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τον προτιμώμενο τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων στο εργασιακό πλαίσιο, οδηγώντας στην καλύτερη πρόβλεψη της απόδοσης, του δυναμικού, και της καταλληλότητας τους, τόσο για μια συγκεκριμένη θέση, όσο και για τον οργανισμό συνολικά.

Αξιολόγηση

32 χαρακτηριστικών προσωπικότητας που σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή επιτυχία. Το OPQ παρέχει μια αντιπροσωπευτική "εικόνα" του κατά πόσο ένα άτομο θα ταιριάξει στο εργασιακό του περιβάλλον, πώς θα συνεργαστεί με άλλους, πώς θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

Η νέα εμφάνιση

και ο σχεδιασμός του OPQ συμβάλλουν στην προσέλκυση των καλύτερων υποψηφίων και στην ενίσχυση του branding των οργανισμών, μέσω μιας mobile-friendly εμπειρίας συμπλήρωσης με ταχύτερους συνολικούς χρόνους απόκρισης (έως 50%).

Screenshot SHL OPQ re-imagined

Πέρυσι μόνο, το OPQ χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση:

  • > 6.000.000 υποψηφίων από

  • 2.391 εταιρείες σε

  • 61 χώρες

Με περισσότερες από 90 μελέτες εγκυρότητας και περισσότερες από 6 εκατομμύρια συμπληρώσεις το τελευταίο έτος, το OPQ αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιημένα ερωτηματολόγια επαγγελματικής προσωπικότητας στον κόσμο.

ucr screenshot
icons8-business-network-100

Ένα εργαλείο για κάθε σκοπό

Πέρα από σκοπούς επιλογής, το OPQ συμβάλει και στη μετέπειτα ανάπτυξη των νεοπροσληφθέντων, καθώς και των υφιστάμενων ταλέντων του οργανισμού. Το OPQ είναι διαθέσιμο σε 39 γλώσσες, μεταξύ των οποίων ελληνικά και αγγλικά.

icons8-attach-resume-male-100

Δείτε δείγματα των κυριότερων αναφορών αποτελεσμάτων του OPQ:

icons8-staff-100

Custom Αναφορές

Εάν ο οργανισμός σας διαθέτει ένα ορισμένο Competency Framework, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ειδική αναφορά για εσάς. Η αναφορά θα περιέχει τα δικά σας competencies και μπορεί να συμπεριλάβει τα αποτελέσματα του OPQ και των Verify Interactive Cognitive Ability Tests. Επιπλέον μπορεί να συμπληρωθεί με οδηγό συνέντευξης, πλάνο ανάπτυξης και person-job fit score.

opq

Μετρήσιμα αποτελέσματα

Άτομα που προσλαμβάνονται με τη βοήθεια του OPQ είναι 2Χ πιο πιθανό να προαχθούν ή να έχουν εξαιρετική απόδοση.

156 ημέρες εξοικονομήθηκαν κατά μέσο όρο στη διαδικασία πρόσληψης κατά το πρώτο έτος χρήσης του OPQ

50% μείωση στο κόστος επιλογής και onboarding έχει επιτευχθεί με τη χρήση του OPQ.

Motivation Questionnaire (MQ) 

MQ
Female Accountant

Το Motivation Questionnaire (MQ) αξιολογεί τους παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν την εργασιακή υποκίνηση των ατόμων.

Όσο πιο υποκινημένο και αφοσιωμένο είναι το εργατικό δυναμικό ενός οργανισμού, τόσο αυξάνονται και οι δυνατότητες επιτυχίας στο ρόλο που κατέχει. Ωστόσο, τα εργασιακά κίνητρα, όπως είναι η αναγνώριση, η ανάπτυξη και η ευελιξία, συχνά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων. Επομένως, η αξιολόγηση των εργασιακών κινήτρων αποτελεί μια εστιασμένη λύση για έναν οργανισμό, ώστε να κατανοήσει τι πραγματικά υποκινεί τους υποψηφίους, αλλά και τους εργαζομένους του, στο "δρόμο" προς την επιτυχία.

Το MQ αξιολογεί 18 διαστάσεις

υποκίνησης και παρέχει ένα ολοκληρωμένο προφίλ των παραγόντων που επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση ενός ατόμου. Βοηθά τους οργανισμούς να:

  • Κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της ατομικής υποκίνησης και δέσμευσης των εργαζομένων

  • Αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τους παράγοντες που αυξάνουν ή μειώνουν περισσότερο την υποκίνηση των ατόμων

  • Βελτιώσουν την υποκίνηση και τη δέσμευση των εργαζομένων τους

SHL Motivational Questionnaire Sample

Δείτε δείγματα των κυριότερων αναφορών αποτελεσμάτων του MQ:

The science behind people decisions

Σας βοηθάμε να αξιολογήσετε και να αναπτύξετε το δυναμικό των ανθρώπων σας.

OPQ form
bottom of page