Ανατροφοδότηση 360°

Η ανατροφοδότηση 360° είναι μια διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης ενός στελέχους όσον αφορά στις συμπεριφορές που επιδεικνύει στην εργασία του. Συνήθως, ένα τέτοιο πρόγραμμα βασίζεται στο competency framework του οργανισμού. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν ως αξιολογητές  διαφορετικές κατηγορίες συνεργατών του στελέχους, ενώ η αξιολόγηση συμπληρώνεται και με την αυτό-αξιολόγηση του. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η σφαιρική απεικόνιση του τρόπου που εργάζεται και συμπεριφέρεται.

Η συμμετοχή πολλών διαφορετικών αξιολογητών από διαφορετικά επίπεδα αυξάνει την αντικειμενικότητα της μέτρησης των συμπεριφορών που είναι καθοριστικές για το ρόλο, αλλά και αναδεικνύει τις διαφορές στις αντιλήψεις και ανάγκες. Η ανατροφοδότηση 360° μπορεί να ωφελήσει

 

Τους οργανισμούς

  • στις διαδικασίες εντοπισμού και ανάπτυξης των High-Potentials

  • στα προγράμματα succession planning

  • στο σχεδιασμό προγραμμάτων ανάπτυξης στελεχών

  • στην ανάπτυξη κουλτούρας ανοικτής επικοινωνίας και επoικοδομητικής ανατροφοδότησης,

Το άτομο

  • να μάθει πώς αξιολογούν τη συμπεριφορά του οι συνάδελφοί του ανά κατηγορία/ ιεραρχικό επίπεδο, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο σε μια πιο ρεαλιστική εικόνα αναφορικά με την εργασιακή του απόδοση.

  • να γνωρίσει καλύτερα τα δυνατά του σημεία και τις συμπεριφορές που μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα αξιολόγησης 360° που διαθέτουμε παρέχουν μία ευέλικτη online διαδικασία αξιολόγησης της επαγγελματικής συμπεριφοράς των στελεχών σας

Διαθέτουν

δοκιμασμένα μοντέλα competencies, διαθέσιμα για συμπλήρωση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης του competency framework του οργανισμού σας.

Παράγουν

αυτοματοποιημένες αναλυτικές αναφορές αποτελεσμάτων που ερμηνεύονται και από μη εκπαιδευμένους χρήστες.

Μπορούν

να ενσωματώσουν τη συμπλήρωση άλλων εργαλείων, όπως το OPQ για να έχετε ακόμα περισσότερες πηγές ενδείξεων.

Η τυπική δομή του 360°

Παρέχουν

περιβάλλον συμπλήρωσης και αναφορές διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες, όπως ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά.

Επιπλέον, οι έμπειροι σύμβουλοι μας μπορούν να αναλάβουν τη διαδικασία ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες ή μπορούν να σας εκπαιδεύσουν στην παροχή feedback μέσω της εκπαίδευσης Feedback Skills.

The science behind people decisions

Σας βοηθάμε να αξιολογήσετε και να αναπτύξετε το δυναμικό των ανθρώπων σας.

Greece: +30 210 8839938

Cyprus: +357 22007999

E-mail: info@evalion.gr

  • LinkedIn
  • Facebook

Skoufa 10, Kolonaki, 10673 Athens, Greece

1 Poseidonos Str., Ledra Business Centre, Egkomi, CY-2406 Nicosia, Republic of Cyprus