top of page

Πώς η Barba Stathis εφαρμόζει το 360° Feedback;

Έγινε ενημέρωση: 20 Φεβ 2023Διαβάστε την συνέντευξη που παραχώρησε στη Δέσποινα Δαυίδου, Managing Consultant της Evalion-SHL, ο HR Director της Barba Stathis, κος Κυριάκος Μεταξάκης για το έργο 360° – Leadership development του οργανισμού.
Δέσποινα Δαυίδου: Πώς προέκυψε η ανάγκη για την ανάπτυξη των managers στην Μπάρμπα Στάθης;

Κυριάκος Μεταξάκης: Η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των λαχανικών, έχει μια ιστορία 50 και πλέον ετών περνώντας μέσα από διάφορους μετασχηματισμούς και αλλαγές, διατηρώντας πάντοτε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της. Η νέα Διοίκηση της εταιρείας, τα τελευταία 4 έτη, έχει υιοθετήσει 2 βασικές αρχές ως προς τη λειτουργία της που δεν είναι άλλες από την βιωσιμότητα και την συνεχή βελτίωση του οργανισμού. Πρόσφατα το 2021 με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής Vivartia από το Fund CVC η εταιρεία έχει σχεδιάσει τα επόμενα βήματα της στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην είσοδο σε νέες αγορές του εξωτερικού, σε στρατηγικές συμμαχίες, σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον που είναι αναγκαίο όσο ποτέ να στελεχωθεί από τους leaders της νέας εποχής, οι οποίοι και θα υλοποιήσουν τον σχεδιασμό και το HR παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των υφιστάμενων αλλά και νέων Managers που να διαθέτουν τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες.


Δ.Δ.: Με ποια κριτήρια καταλήξατε στο Πρόγραμμα Ανατροφοδότησης 360° της Evalion-SHL;

Κ.Μ.: Γνώμονας της επιλογής συνεργάτη για εμάς, για ένα τόσο απαιτητικό έργο είναι καθαρά η πολυετής εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία Evalion, το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε έχω ιδία εμπειρία από άλλα έργα στο παρελθόν, πως ήρθαν εις πέρας, τον βαθμό αποδοχής από τους συναδέλφους και την αξία που πρόσθεσαν στους οργανισμούς.Δ.Δ.: Γιατί τώρα;

Κ.Μ.: Η συνεργασία μου με την Μπάρμπα Στάθης ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και συνέπεσε χρονικά με την αλλαγή του βασικού μετόχου της μητρικής εταιρείας Vivartia. Η Διοίκηση της εταιρείας μου έκανε σαφές από την πρώτη στιγμή τις βασικές της προτεραιότητες της και το Όραμα ανάπτυξης της εταιρείας (νέες αγορές, νέα προϊόντα, συμμαχίες κ.α.) που απαιτούν ανθρώπους με δεξιότητες που θα κάνουν την διαφορά. Συνεπώς το 1ο management project επί εποχής μου δεν μπορούσε να είναι άλλο από την ανάπτυξη των στελεχών μας, των leaders μας.


Δ.Δ.: Ποια ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία σας ή ο μεγαλύτερος προβληματισμός σας πριν την υλοποίηση του προγράμματος;

Κ.Μ.: Δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποια ανησυχία μιας και η επιλογή του συνεργάτη μας μας εμπνέει εμπιστοσύνη. Το μοναδικό θέμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η διαθεσιμότητα του Leadership team και ειδικά του CEO που θα έπρεπε μεταξύ άλλων υποχρεώσεων να δαπανήσει πολύτιμο χρόνο ώστε να δώσει το δικό του feedback στην ομάδα

Δ.Δ.: Πώς σας βοήθησε η Evalion-SHL στη διαχείριση αυτών των ανησυχιών/προβληματισμών;

Κ.Μ.: Η Evalion από την αρχή του έργου επέδειξε επαγγελματισμό και την κατάλληλη ευελιξία ώστε να ξεπεραστούν τα όποια θέματα λ.χ. μη τήρηση από πλευράς μας των deadlines που είχε συνέπεια την χορήγηση παρατάσης/εων για την ολοκλήρωση του έργου. Ήταν πάντα εκεί ενθαρρύνοντας την ανοικτή επικοινωνία και παρέχοντας υποστήριξη τόσο στο HR όσο και στους αξιολογούμενους.


Δ.Δ.: Μιλήστε μας λίγο για τα βήματα του έργου.

Κ.Μ.:

 • Ειδικό workshop με τους σύμβουλους και το HR για τον προσδιορισμό του Competency framework που ενδιαφέρει την ΜΣ

 • Kick-offmeeting με την παρουσία όλου του Leadership team και των διευθυντών αξιολογούμενων για την περιγραφή του έργου, ερωτο-απαντήσεις, απορίες κλπ.

 • Παρουσίαση των εργαλείων στους παρέχοντες το Feedback (raters) αλλά και της σημαντικότητας της διαδικασίας της αξιολόγησης (οφέλη, κίνδυνοι)

 • Αποστολή ερωτηματολογίων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αξιολογουμένων

 • Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ηλεκτρονικά και με απόλυτη εμπιστευτικότητα

 • Ανάλυση των ερωτηματολογίων από τον σύμβουλο και παραγωγή αναφορών

 • Ορισμός συναντήσεων συμβούλου και αξιολογούμενου παρουσία του αρμόδιου Διευθυντή για την χορήγηση ανατροφοδότησης

 • Αποστολή συνοπτικών αποτελεσμάτων και αναφορών στο HR από τον σύμβουλο

 • Δημιουργία παρουσίασης ομαδικών αποτελεσμάτων από τον σύμβουλο προς τη Διοίκηση της εταιρείας και το HR

 • Παρουσίαση ομαδικών αποτελεσμάτων στη Διοίκηση της εταιρείας από σύμβουλο

 • Δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων ατομικής ανάπτυξης από το HR και αποστολή στους αξιολογούμενους

 • Υλοποίηση δράσεων από τα ατομικά πλάνα ανάπτυξης

Δ.Δ.: Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος;

Κ.Μ.: Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου ήταν η πιθανή αμφισβήτηση του υλικού που θα προέκυπτε από την διαδικασία ανατροφοδότησης από μερίδα αξιολογούμενων συναδέλφων. Με άλλα λόγια η έλλειψη αυτογνωσίας.

Δ.Δ.: Πώς σας βοήθησε η Evalion-SHL στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων;

Κ.Μ.: Με την απόλυτη τεκμηρίωση τόσο μετά από την χρήση των εξειδικευμένων εργαλείων όσο και από τον ευέλικτο χειρισμό των εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων εργασιακών ψυχολόγων της Evalion κατά την παροχή και ανάλυση του feedback στους αξιολογούμενους.

Δ.Δ.: Ποια ήταν η ανταπόκριση των υψηλόβαθμων στελεχών σας στην ανατροφοδότηση 360°;

Κ.Μ.: Τόσο στο management teammeeting όσο και στα feedback που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες αξιολογούμενους διαπιστώθηκε αρκετά μεγάλος δείκτης ικανοποίησης αναφορικά στην επιλογή του συνεργάτη, την οργάνωση του HR αλλά και του παρόχου, την ποιότητα της ανατροφοδότησης από τους συμβούλους προς τους αξιολογούμενους, από την δημιουργία των ατομικών πλάνων ανάπτυξης κλπ.


Δ.Δ.: Ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα;

Κ.Μ.: Έχει δρομολογηθεί η β’ φάση του έργου όπου το στελεχιακό προσωπικό από την βαθμίδα Dκαι κάτω θα συμμετέχει στο 360° feedback σε συνέχεια της α΄φάσης. Επίσης στα τέλη του 2023 αναμένεται να επαναληφθεί η α’ φάση με τους 21 συμμετέχοντες για να μετρήσουμε πιθανή βελτίωση μετά την εφαρμογή των ατομικών πλάνων ανάπτυξης.


Δ.Δ.: Από τη δική σας εμπειρία, τι είναι σημαντικό να διασφαλίσει το HR για να στεφθεί με επιτυχία ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Κ.Μ.: Πρώτα από όλα το HR θα πρέπει να εξηγήσει στη Διοίκηση της εταιρείας επαρκώς τα οφέλη από την χρήση τέτοιων εργαλείων ανάπτυξης όπως το 360° feedback και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη των επιχειρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό η Διοίκηση να πιστεύει στη χρησιμότητα τέτοιων εργαλείων αλλά και να βλέπει το αποτέλεσμα της δουλειάς που ακολουθεί. Στη συνέχεια το HR θα πρέπει να διασφαλίσει την επικοινωνία του προγράμματος και να υποστηρίξει τόσο τους αξιολογούμενους όσο και τους παρέχοντες το feedback σε όποια απορία έχουν, σε ότι βοήθεια χρειαστούν. Και φυσικά να επιλέξει συνεργάτη με γνώμονα την επιτυχία του έργου και τη συνέχεια του στο μέλλον κατακτώντας την αποδοχή των συναδέλφων.


Διαβάστε το success story της Barba Stathis S.A. για το έργο 360° feedback εδώ.


Comments


bottom of page