top of page
barbastathis logo

Barba Stathis
Client Success story

Προφίλ οργανισμού

 • Η Μπάρμπα Στάθης, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των λαχανικών με μια ιστορία 50+ ετών

 • Ο οργανισμός επενδύει σταθερά στους εργαζόμενους του

 • Προωθεί ένα ασφαλές, δίκαιο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας, με ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες συνεχούς εξέλιξης.

H πρόκληση

Ανάπτυξη των υφιστάμενων αλλά και νέων Managers ώστε να διαθέτουν τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους leaders της νέας εποχής, οι οποίοι και θα υλοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.

Αποτελέσματα

 • Συμμετοχή ~90% των προσκεκλημένων στη διαδικασία

 • 100% ποσοστό ικανοποίησης από τους συμμετέχοντες

 • Ενίσχυση της κουλτούρας ανοιχτής επικοινωνίας

Δείτε τη συνέντευξη του κου Κυριάκου Μεταξάκη (HR Director, Barba Stathis) προς την κα Δέσποινα Δαυίδου (Managing Consultant, Evalion-SHL) στην οποία αναλύονται οι πτυχές σχεδιασμού και υλοποίησης ενός αποτελεσματικού προγράμματος 360 feedback.

Η Πρόκληση

Η Μπάρμπα Στάθης, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των λαχανικών, έχει μια ιστορία 50 και πλέον ετών. Η νέα Διοίκηση της εταιρείας, τα τελευταία 4 έτη, έχει υιοθετήσει 2 βασικές αρχές ως προς τη λειτουργία της που δεν είναι άλλες από την βιωσιμότητα και την συνεχή βελτίωση του οργανισμού.

Πλέον είναι αναγκαίο όσο ποτέ να στελεχωθεί από τους leaders της νέας εποχής, οι οποίοι και θα υλοποιήσουν τον σχεδιασμό, με το HR να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των υφιστάμενων αλλά και νέων Managers που θα διαθέτουν τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες.

Η Εφαρμογή

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ανατροφοδότησης 360° συνδυαστικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επαγγελματικής προσωπικότητας OPQ, τη παροχή εξατομικευμένου προφορικού και γραπτού feedback και το σχεδιασμό εξατομικευμένων πλάνων ανάπτυξης. Αναλυτικότερα τα στάδια περιλάμβαναν:

 

 • Ειδικό workshop με τους σύμβουλους και το HR για τον προσδιορισμό του Competency framework.

 • Kick-off meeting με την παρουσία όλου του Leadership team και των διευθυντών αξιολογούμενων για την περιγραφή του έργου, ερωτο-απαντήσεις, απορίες κλπ.

 • Παρουσίαση των εργαλείων στους παρέχοντες το Feedback (raters) αλλά και της σημαντικότητας της διαδικασίας της αξιολόγησης (οφέλη, κίνδυνοι)

 • Αποστολή ερωτηματολογίων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αξιολογούμενων

 • Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ηλεκτρονικά και με απόλυτη εμπιστευτικότητα

 • Ανάλυση των ερωτηματολογίων από τον σύμβουλο και παραγωγή αναφορών

 • Ορισμός συναντήσεων συμβούλου και αξιολογούμενου παρουσία του αρμόδιου Διευθυντή για την χορήγηση ανατροφοδότησης

 • Αποστολή συνοπτικών αποτελεσμάτων και αναφορών στο HR από τον σύμβουλο

 • Δημιουργία παρουσίασης ομαδικών αποτελεσμάτων από τον σύμβουλο προς τη Διοίκηση της εταιρείας και το HR

 • Παρουσίαση ομαδικών αποτελεσμάτων στη Διοίκηση της εταιρείας από σύμβουλο

 • Δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων ατομικής ανάπτυξης από το HR και αποστολή στους αξιολογούμενους

 • Υλοποίηση δράσεων από τα ατομικά πλάνα ανάπτυξης

"Γνώμονας της επιλογής συνεργάτη για εμάς, για ένα τόσο απαιτητικό έργο 360° Feedback είναι καθαρά η πολυετής εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία Evalion-SHL, το επιστημονικό προσωπικό, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε έχω ιδία εμπειρία από άλλα έργα στο παρελθόν, το πώς ήρθαν εις πέρας, τον βαθμό αποδοχής από τους συναδέλφους και την αξία που πρόσθεσαν στους οργανισμούς."

Kyriakos Metaxakis

HR Director, Barba Stathis

Το Αποτέλεσμα

Το πρόγραμμα είχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες και ευρύτερα για τον οργανισμό.Πιο συγκεκριμένα η αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες έδειξε ότι:

 • Επετεύχθη συμμετοχή ~90% των προσκεκλημένων στη διαδικασία.

 • 100% των συμμετεχόντων δήλωσε πως η διαδικασία ήταν εποικοδομητική γι’ αυτούς.

 • 100% των συμμετεχόντων δήλωσαν ικανοποιημένοι από τον εντοπισμό των περιοχών ανάπτυξης τους.

 • 100% των συμμετεχόντων αξιολόγησαν θετικά τη συνάντηση ανατροφοδότησης με τους συμβούλους της Evalion-SHL.

Για τον οργανισμό, η λήψη δομημένων δεδομένων και αναλύσεων παρείχαν μια ολιστική εικόνα για τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς ανάπτυξη των συμμετεχόντων αποτελεί μια σημαντική βάση για το σχεδιασμό των ενεργειών ανάπτυξης που θα εφοδιάσουν του leaders με τα competencies που απαιτούνται βάσει των αξιών και της στρατηγικής του οργανισμού.

 

Για τους συμμετέχοντες, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 360° και του ερωτηματολογίου επαγγελματικής προσωπικότητας OPQ συνδυαστικά με τη παροχή feedback από τους εξειδικευμένους συμβούλους της Evalion-SHL προσέφεραν μια αντικειμενική εικόνα αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις συμπεριφορές του οι συνάδελφοι του ανά κατηγορία/ ιεραρχικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, ήταν σε θέση να διαμορφώσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα αναφορικά με την εργασιακή του απόδοση και τις συμπεριφορές που εφαρμόζει στον εργασιακό του χώρο.

Επιπροσθέτως, τα ατομικά πλάνα ανάπτυξης που δημιουργήθηκαν θα ενισχύσουν σημαντικά την προσωπική τους ανάπτυξη.

Σχεδιάζετε την εφαρμογή 360 feedback για τον οργανισμό σας;
Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας για να σας υποστηρίξουν

bottom of page