top of page

Η κρίσιμη ισορροπία μεταξύ των αντικειμενικών δεδομένων και των ανθρώπων

Έγινε ενημέρωση: 1 Απρ


Η κρίσιμη ισορροπία μεταξύ των αντικειμενικών δεδομένων και των ανθρώπων

Από το HR Case Study Series – ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ (#27 Μάρτιος 2024)

για τα 20 HRόνια Μπροστά

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ΔΑΔ


Για πολλά χρόνια, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (HR) θεωρούνταν ως μία μονάδα παραγωγής κόστους, καθώς συνδεόταν με τη διαχείριση προσωπικού και τη σχετική γραφειοκρατία. Η λήψη αποφάσεων στην επιλογή και διαχείριση ταλέντου βασίζονταν, σε μεγάλο βαθμό, σε υποκειμενικά κριτήρια. Ωστόσο, η ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά ώθησε τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν τις σημαντικότητα του ανθρώπινου δυναμικού ως στρατηγικού παράγοντα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον ανάλογο «μετασχηματισμό» του. Αυτή η αλλαγή επηρεάστηκε από την αυξανόμενη ενσωμάτωση αντικειμενικών δεδομένων (objective data) στις πρακτικές του HR, συγκεκριμένα στους τομείς της επιλογής ταλέντου (talent acquisition) και διαχείρισης ταλέντου (talent management).


Με την επέκταση της τεχνολογίας και τα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα για το ανθρώπινο δυναμικό (HRIS), οι οργανισμοί απέκτησαν τη δυνατότητα να συλλέγουν, αποθηκεύουν και αναλύουν τεράστιους όγκους πληροφοριών και δεδομένων εργαζομένων. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν βασικές δημογραφικές πληροφορίες, έως και μετρήσεις της απόδοσης εργαζομένων, αντικειμενικές αξιολογήσεις υποψηφίων, έρευνες αφοσίωσης και δέσμευσης, καθώς και την ανάλυση συναισθημάτων από ανατροφοδοτήσεις εργαζομένων. 

Τα αντικειμενικά δεδομένα παίζουν κεντρικό ρόλο στην απόκτηση ταλέντου. Οι προγνωστικές αναλύσεις επέτρεψαν στους επαγγελματίες του HR να αναγνωρίζουν αντικειμενικά, όχι μόνο ποιοι υποψήφιοι είναι τεχνικά πιστοποιημένοι, αλλά και ποιοι ευθυγραμμίζονται με την κουλτούρα του οργανισμού και το ρόλο. Αυτό συνετέλεσε στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών και συμπεριληπτικών διαδικασιών πρόσληψης.


Στη διαχείριση ταλέντων, οι αντικειμενικές μετρήσεις της απόδοσης αντικατέστησαν τις υποκειμενικές αξιολογήσεις, προάγοντας τις πιο δίκαιες αποφάσεις, βασισμένες σε δεδομένα, ειδικά όσον αφορά προαγωγές, ανάπτυξη καριέρας και σχεδιασμό διαδοχής. Οι αναλύσεις δεδομένων παίζουν, επίσης, καίριο ρόλο στον εντοπισμό ελλείψεων σε δεξιότητες, οπότε και στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο να καλυφθούν αυτά τα κενά. Κοιτάζοντας το μέλλον, το HR δείχνει έτοιμο για περαιτέρω εξέλιξη στην επιλογή και διαχείριση ταλέντου.


Οι αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση (machine learning), υπόσχονται ακόμα πιο ακριβείς προγνωστικές αναλύσεις. Αυτές οι εξελίξεις όχι μόνο θα βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες του HR, αλλά θα επιτρέπουν, επίσης,  την πρόβλεψη των τάσεων στο χώρο εργασίας και τον εντοπισμό εργαζομένων με υψηλές δυνατότητες (high-potentials), ώστε το HR να ενισχύσει έγκαιρα το ταλέντο τους.


Ωστόσο, καθώς προχωράμε προς το μέλλον και σε ένα όλο και πιο βασισμένο σε δεδομένα HR, είναι κρίσιμο να αναλογιστούμε κατά πόσο θα πρέπει να διατηρηθεί το ανθρώπινο στοιχείο. Η επίτευξη μιας σωστής ισορροπίας είναι απαραίτητη. Τα δεδομένα είναι ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο προσφέρει διορατικότητα και προβλέψεις που μπορούν να καθοδηγήσουν τις στρατηγικές του HR. Όμως, τα δεδομένα θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, αντί να αντικαθιστούν την προσωπική σύνδεση μεταξύ HR επαγγελματιών και εργαζομένων. Οι επαγγελματίες του HR λειτουργούν ως «γέφυρα» μεταξύ εργαζομένων και οργανισμού και η ανθρώπινη προσέγγιση, χαρακτηριζόμενη από ενσυναίσθηση, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από δεδομένα. Ιστορικά, οι επαγγελματίες του HR έχτιζαν σχέσεις με τους εργαζομένους, παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση. Το προσωπικό στοιχείο στο HR παραμένει ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των εργαζομένων, τη δημιουργία πλαισίου εμπιστοσύνης, καθώς και μιας θετικής εργασιακής κουλτούρας. Επομένως, καθώς το ανθρώπινο στοιχείο παραμένει πολύτιμο, η ενσωμάτωση δεδομένων έχει προσθέσει νέες διαστάσεις στις πρακτικές του HR.


Συνοψίζοντας, καθώς το HR συνεχίζει να εξελίσσεται και να βασίζει τις λειτουργίες του σε δεδομένα, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να διατηρηθεί το ανθρώπινο στοιχείο. Ενώ τα δεδομένα ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα, το προσωπικό στοιχείο είναι η καρδιά του HR, προάγει σχέσεις εμπιστοσύνης και την αίσθηση του ανήκειν. Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην αντικειμενικότητα βασισμένη σε δεδομένα και στο προσωπικό στοιχείο είναι το κλειδί της επιτυχίας στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο του HR. Στην ουσία, το μέλλον του HR βασίζεται στον αδιάκοπο συσχετισμό δεδομένων και πληροφοριών με τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, ώστε να δημιουργηθούν χώροι εργασίας, οι οποίοι είναι αποδοτικοί και, ταυτόχρονα, ανθρώπινοι.

 

Ο Ορφέας Σταύρου είναι Chartered Psychologist με εστίαση στην εργασιακή ψυχολογία και εξειδίκευση στη χρήση αντικειμενικών μεθοδολογιών για σκοπούς επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού. Αποτελεί Managing Partner της Evalion-SHL Greece & Cyprus Research Fellow του Cyprus Marine & Maritime Institute ενώ παραδίδει μαθήματα σε μεταπτυχιακά προγράμματα HRM.
Comments


bottom of page