top of page

Υποστήριξη Υποψηφίων

Η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους υποψηφίους αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις αξιολογήσεις μας. Παράλληλα, η ομάδα μας είναι διαθέσιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία σας.

Η εκάστοτε διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού διαφέρει ανάλογα με τον οργανισμό, το προφίλ της θέσης εργασίας και τον σκοπό της αξιολόγησης. Οι μεθοδολογίες αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς ανάπτυξη των υποψηφίων σε σχέση με τις ανάγκες της θέσης. Δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας για να επιτύχετε σε μια τέτοια διαδικασία. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που στόχο έχουν την εξοικείωση σας με τη διαδικασία και την επίλυση

συχνών απορίων:

Τι είναι τα ψυχομετρικά τεστ;

 

Τα ψυχομετρικά τεστ είναι μεθοδολογίες που αξιοποιούνται για να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά, οι προτιμήσεις, οι συμπεριφορές και οι ικανότητες των ατόμων. Η αποτύπωση αυτή βοηθά στην πρόβλεψη της απόδοσης ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο ρόλο.

Τι είναι τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας;

 

Τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας αξιολογούν τους προτιμητέους τρόπους συμπεριφοράς ενός ατόμου, πώς δηλαδή προτιμά να συμπεριφέρεται το άτομο κατά την εργασία του. Δεν αξιολογούν τις ικανότητες του ατόμου, αλλά πώς το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του αναφορικά με την αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα, τον τρόπο που προσεγγίζει πληροφορίες και προβλήματα, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το άρθρο μας για τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας.

Τι είναι τα τεστ ικανοτήτων;

Τα τεστ ικανοτήτων αξιολογούν πώς το άτομο μπορεί να αποδώσει σε δοκιμασίες που δεν σχετίζονται με κάποια εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Τα τεστ αυτά μετρούν τη γενικότερη ικανότητα (το δυναμικό) ενός ατόμου να αφομοιώνει νέες γνώσεις, να αναλύει πληροφορίες διαφόρων ειδών (γλωσσικές, αριθμητικές, αφηρημένες, μοτίβα κ.α.) και να επιλύει προβλήματα.

Πώς "περνάω" ένα ψυχομετρικό τεστ;

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού διαφέρει ανάλογα με τον οργανισμό, αλλά και το εκάστοτε προφίλ της θέσης εργασίας. Τα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται για να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των υποψηφίων σε σχέση με τις ανάγκες της θέσης. Δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας για να περάσετε ένα ψυχομετρικό τεστ, αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές ενέργειες που μπορούν να βοηθήσουν. Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση ενός ψυχομετρικού τεστ:

 • Διασφαλίστε ότι καταλαβαίνετε τι αξιολογεί το τεστ και πώς σχετίζεται με τα καθήκοντα της θέσης εργασίας.

 • Εξοικειωθείτε μέσω της συμπλήρωσης δοκιμαστικών τεστ, εάν υπάρχουν διαθέσιμα. Η εξοικείωση αυτή θα σας βοηθήσει να είστε πιο χαλαροί κατά τη συμπλήρωση και επομένως, να δείξετε τις πραγματικές σας ικανότητες.

 • Εάν έχετε κάποια μορφή αναπηρίας, διασφαλίστε ότι ο υπεύθυνος προσλήψεων το γνωρίζει, ώστε να προβεί, εάν χρειάζεται, σε κάποια παραμετροποίηση στο ψυχομετρικό τεστ. Τα τεστ μας διαθέτουν πολλές λειτουργίες για να διασφαλίσουν τις ίσες ευκαιρίες σε άτομα με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης:

 • Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και συμπληρώστε όλα τα παραδείγματα.

 • Μην κάνετε υποθέσεις για το τι αποτέλεσμα θα ήθελε να δει ο αξιολογητής, καθώς αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθη ή ασυνέπειες. Είναι καλύτερο να είστε ο εαυτός σας και να απαντάτε ειλικρινά.

Που μπορώ να συμπληρώσω δοκιμαστικά ψυχομετρικά τεστ; Πως μπορώ να αγοράσω ένα ψυχομετρικό τεστ;

Δεν μπορείτε να αγοράσετε τα τεστ που προσφέρουμε σε εταιρίες αλλά μπορείτε να συμπληρώσετε χωρίς χρέωση ψυχομετρικά εργαλεία διαφόρων τύπων. Τα παρακάτω practice tests δεν επιχειρούν να σας παράσχουν μια ακριβώς παρόμοια εμπειρία των αξιολογήσεων που μπορεί να σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε. Στόχος τους είναι να σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τους τύπους και τη μορφή ερωτήσεων που θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε. Τα practice tests δεν είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα.

Τι είναι το κέντρο αξιολόγησης και ανάπτυξης;

Τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης αποτελούν μια από τις πιο έγκυρες και αξιόπιστες μεθόδους πρόβλεψης των δυνατοτήτων της μελλοντικής απόδοσης των εργαζομένων. Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτελούν μία εξελιγμένη διαδικασία αξιολόγησης και σύγκρισης των αξιολογούμενων για σκοπούς αξιολόγησης και ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης αποτελούν μια διαδικασία συστηματικής και αντικειμενικής συλλογής παρατηρήσιμων συμπεριφορών μέσα από τη χρήση αξιόπιστων μεθοδολογιών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι υπάρχουσες ή οι δυνητικές δεξιότητες ενός ατόμου.

Προσβασιμότητα Εργαλείων SHL

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα προσβάσιμο περιβάλλον αξιολόγησης τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τους χρήστες-πελάτες των συστημάτων μας.

Real-World Accessibility

Διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη από άτομα με ποικίλες αναπηρίες και ότι έχουμε δοκιμάσει τις λύσεις μας σε αυτά τα σενάρια. Η προσθήκη αυτού του στοιχείου στην προσέγγισή μας όσον αφορά την προσβασιμότητα διασφαλίζει τις πρακτικές δυνατότητες χρήσης υποστηρικτικών τεχνολογιών ή την εφαρμογή άλλων προσαρμογών που μπορεί να απαιτούνται και τη διατήρηση της ακεραιότητας των αξιολογήσεών μας, ενώ εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους.

Προσβασιμότητα Υποψηφίων

Οι online αξιολογήσεις της SHL διαθέτουν προβλέψεις προσβασιμότητας όπως:

 • Παροχή υποστήριξης για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, λογισμικό φωνητικού ελέγχου και εργαλεία μεγέθυνσης οθόνης.

 • Οι εικόνες περιέχουν εναλλακτικές περιγραφές προσβάσιμες από προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 • Προσθήκη εναλλακτικών προβολών αντίθεσης για υποστήριξη σελίδων υψηλής αντίθεσης ή χαμηλού γραφικού περιεχομένου.

 • Βελτίωση της πλοήγησης μόνο με πληκτρολόγιο για γρήγορη πρόσβαση σε κουμπιά, φόρμες και σύνθετα πλαίσια με χρήση πλήκτρων αντί του ποντικιού

 • Προσθήκη συνδέσμων παράκαμψης, οι οποίοι είναι χρήσιμοι όχι μόνο για τους χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, αλλά και για όλους τους χρήστες που χρησιμοποιούν μόνο πληκτρολόγιο. Παράκαμψη συνδέσμων πλοήγησης ή "παράβλεψη σε" εξαλείφει την ανάγκη για υπερβολική, χρονοβόρα προσθήκη καρτελών και επιτρέπει στους χρήστες του πληκτρολογίου γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικές περιοχές μιας σελίδας.

 • Προσθήκη προειδοποίησης σε σελίδες όπου υπάρχουν σύνδεσμοι που ανοίγουν σε νέο παράθυρο για να ενημερώνεται ο χρήστης τι να περιμένει και ενημέρωση του χρήστη του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης να αναμένει να ανοίξει ένα νέο παράθυρο ή να εμφανιστεί ένα τυπικό πλαίσιο διαλόγου ειδοποίησης

 • Βελτίωση του χειρισμού σφαλμάτων, διασφαλίζοντας ότι τα σφάλματα είναι εύκολα προσβάσιμα από έναν χρήστη του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να βρει και να πλοηγηθεί σε ένα συγκεκριμένο πεδίο προτού αντιληφθεί ότι υπάρχει σφάλμα.

 • Βελτίωση των επιλογών αντίθεσης και μεγέθους κειμένου για την υποστήριξη χρηστών με προβλήματα όρασης

Σε περίπτωση που λόγω αναπηρίας θα θέλατε να αιτιθείτε περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων σας ή αντιμετωπίζεται προβλήματα με την συμπλήρωση επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προσλήψων της εταιρείας για την οποία έχετε προσκλησθεί να συμπληρώσετε τις αξιολογήσεις.

Test screenshot
Τι ειναι ψυχ
προσω
ικαν
pass
practice
dis
ac
bottom of page