top of page

Πώς να αξιολογήσετε τα neurodiverse ταλέντα

Έγινε ενημέρωση: 8 Ιουν 2023
Η νευροποικιλομορφία είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται στις φυσικές παραλλαγές του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Στην αγγλική γλώσσα μια ποικιλία όρων χρησιμοποιείται σε αυτό το πλαίσιο όπως: neurodivergent, neurominority, neurodistinct και neuroatypical.


Οι νευροαποκλίνουσες καταστάσεις περιλαμβάνουν τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, τη δυσπραξία, τη δυσλεξία, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (ADHD), το σύνδρομο Tourette και άλλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται και διαταραχές ψυχικής υγείας, όπως το άγχος και η κατάθλιψη.


Ιστορικά, υπήρξε μεγαλύτερη εστίαση στις πιθανές αδυναμίες και στις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα neurodiverse άτομα, όμως τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια στροφή ώστε να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που εστιάζει στις δυνατότητες τους.


Neurodiverse ταλέντα και Εργασιακό Περιβάλλον


Τα neurodiverse άτομα πιστεύεται ότι αποτελούν περίπου το 15-20% του πληθυσμού και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ένα ποσοστό των υποψηφίων σας ανήκει σε αυτή την ομάδα.


Η έρευνα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των neurodiverse ταλέντων υστερεί σημαντικά. Αυτό συμβαίνει γιατί η συλλογή δεδομένων είναι μια πρόκληση, μιας και αρκετοί υποψήφιοι αποφεύγουν να αποκαλύψουν πως εντάσσονται σε κάποια από τις νευροδιαφορετικές ομάδες, ειδικά όταν πρόκειται για θέσεις υψηλόβαθμες, φοβούμενοι το πιθανό στίγμα και τη διάκριση.


Τα τελευταία χρόνια όμως, υπό το πρίσμα του παγκόσμιου κινήματος της διαφορετικότητας, αρκετοί οργανισμοί επανεξετάζουν τις διαδικασίες που ακολουθούν για την αξιολόγηση των neurodiverse ατόμων, σε μια προσπάθεια εξάλειψης του στίγματος και των διακρίσεων που αυτά αντιμετωπίζουν.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα της SHL


Ως κορυφαίος πάροχος Talent Solutions, έχουμε ευθύνη απέναντι στους πελάτες μας, τους υποψηφίους τους και τους συναδέλφους μας, να προσφέρουμε λύσεις που είναι δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες απ’ όλους.


Το ερευνητικό μας πρόγραμμα για τη νευροποικιλότητα αναθεωρείται και ενημερώνεται σε τριμηνιαία βάση. Επιπλέον, συνεχίζουμε να συνάπτουμε ερευνητικές συνεργασίες με επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς προκειμένου να μας βοηθήσουν σε αυτή τη σημαντική έρευνα.


Το whitepaper που έχουμε δημιουργήσει σκιαγραφεί τη σημαντικότητα της νευροποικιλομορφίας για τους οργανισμούς και συνοψίζει την έρευνά μας παρέχοντας σας πρακτικές ιδέες σχετικά με τη βελτιστοποίηση των πρακτικών αξιολόγησης των neurodiverse ταλέντων.


Έχουμε αναλύσει τα δεδομένα από 5 έρευνες μας για να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα:

  1. Πώς αποδίδουν τα neuroverse άτομα στις μεθοδολογίες αξιολόγησης;

  2. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των neurodiverse ατόμων στις μεθοδολογίες αξιολόγησης;

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε μερικές πρακτικές εφαρμογές βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών μας.


1. Τα τεστ γνωστικών ικανοτήτων (cognitive ability tests) είναι μια πολλά υποσχόμενη επιλογή για την αξιολόγηση neurodiverse ατόμων.

Σε σύγκριση με τα άτομα που δε δήλωσαν κάποια μορφή νευροδιαφορετικότητας, τα άτομα με αυτισμό και άλλες νευροαποκλίνουσες καταστάσεις που συμπλήρωσαν τριών ειδών τεστ ικανοτήτων:

  • Είχαν παρόμοια, αν όχι καλύτερη επίδοση.

  • Χρειάστηκαν παρόμοιο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους, αν όχι λιγότερο.

Οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων με αυτισμό για τα τεστ γνωστικών ικανοτήτων ήταν γενικά θετικές.


2. Τα neurodiverse άτομα είναι πιθανό να έχουν ένα «έντονο προφίλ», με τομείς τόσο δυνατών, όσο και αδύναμων σημείων.

Βεβαιωθείτε ότι οι δεξιότητες/ικανότητες που αξιολογούνται απαιτούνται πραγματικά για την επιτυχία στο ρόλο.


3. Τα δυνατά σημεία και οι προκλήσεις των neurodiverse ατόμων ποικίλλουν από άτομο σε άτομο.

Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι νευροαποκλίνουσες καταστάσεις χωριστά και να μη γενικεύονται συγκεκριμένα ευρήματα σε όλα τα neurodiverse άτομα.


4. Οι νευροαποκλίνοντες συμμετέχοντες δεν είναι πάντα πρόθυμοι να αποκαλύψουν μια νευροαποκλίνουσα κατάσταση και να ζητήσουν προσαρμογές. Αυτό θα είναι ακόμη πιο έντονο σε ένα περιβάλλον προσλήψεων με υψηλά διακυβεύματα.

Ενθαρρύνετε τους υποψηφίους σας να αισθάνονται άνετα να ζητούν προσαρμογές, χρησιμοποιώντας θετική και χωρίς αποκλεισμούς γλώσσα και εξηγώντας τα οφέλη από τις πιθανές προσαρμογές.


5. Η προσέγγιση "one size fits all" δεν ταιριάζει.

Υπάρχουν μικτές αντιδράσεις για τους διαφορετικούς τύπους αξιολογήσεων, δεν ταιριάζουν όλες οι διαδικασίες σε όλα τα άτομα.

Προσπαθήστε να κάνετε τη διαδικασία αξιολόγησης όσο πιο συμπεριληπτική μπορείτε, εφαρμόζοντας προσβάσιμο περιεχόμενο και πλατφόρμες. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε μια εξατομικευμένη προσέγγιση για να κατανοήσετε πώς μπορεί να επηρεαστεί η εμπειρία της αξιολόγησης και πώς μπορείτε να την τροποποιήσετε για να βοηθήσετε τους υποψηφίους να δείξουν τις ικανότητές τους.


6. Οι μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Λάβετε feedback απευθείας από τους neurodiverse υποψηφίους.

Οι προτάσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας αξιολόγησης περιλαμβάνουν: αλλαγές στην επιλογή λέξεων για τη διασφάλιση της γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς, παροχή σαφών οδηγιών σχετικά με το τι να περιμένουν, επιλογές προσαρμογής για την κατάργηση χαρακτηριστικών που μπορεί να βρίσκουν οι υποψήφιοι αγχωτικά, αφαιρώντας την περιττή πίεση και επιτρέποντας διαλείμματα μεταξύ των στοιχείων αξιολόγησης. Πολλές από αυτές τις προτάσεις απαιτούν λίγη προσπάθεια για να εφαρμοστούν, ωστόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη σημαντική βελτίωση της εμπειρίας των υποψηφίων.Κατεβάστε το whitepaper Assessing Neurodiverse Talent για να διαβάσετε αναλυτικά τα αποτελέσματα των ερευνών μας και τις πρακτικές συμβουλές μας ώστε να δημιουργήσετε πιο συμπεριληπτικές διαδικασίες αξιολόγησης.


Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα ή για να μοιραστείτε τα σχόλιά σας!
Comments


bottom of page