Ανάπτυξη ειδικών εργαλείων

Διαθέτουμε περισσότερα από 1.000 ψυχομετρικά εργαλεία και τεστ σε online και έντυπη μορφή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι οργανισμοί επιθυμούν την ανάπτυξη ειδικών τεστ για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

HR Department @ Nestle

Η προσέγγισή μας

Οι έμπειροι σύμβουλοι μας αξιοποιούν την τεράστια βάση από αξιόπιστες ερωτήσεις και εργαλεία, ώστε να δημιουργήσουν αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία ακολουθώντας τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα. Οι πλατφόρμες που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να μεταφέρουμε τα νέα εργαλεία σε online περιβάλλον συμπλήρωσης με αυτόματη βαθμολόγηση, ενώ υπάρχει πάντα και δυνατότητα δημιουργίας έντυπων εργαλείων.

"We strive to implement in a consistent and structured way, valid and innovative assessment procedures, following market trends and developments, as well as candidates’ expectations. Talent Simulations are a modern assessment method that quickly provides us with a representative image of a candidate’s potential in relation to specific professional behaviors."

Greece: +30 210 8839938

Cyprus: +357 22007999

E-mail: info@evalion.gr

  • LinkedIn
  • Facebook

Skoufa 10, Kolonaki, 10673 Athens, Greece

1 Poseidonos Str., Ledra Business Centre, Egkomi, CY-2406 Nicosia, Republic of Cyprus