Ανάλυση εταιρικής κουλτούρας: Αποκωδικοποιήστε το όραμα που κινητοποιεί το δυναμικό σας

Η κουλτούρα ενός οργανισμού έχει σημαντική επίδραση στην αποδοτικότητα των ανθρώπων του. Ορίζει ποιες συμπεριφορές ενισχύονται, τον τρόπο συνεργασίας των ατόμων, τα συστήματα επίσημης και άτυπης επικοινωνίας, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κ.α. Επίσης, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός επεξεργάζεται τις εταιρικές πληροφορίες, καθώς και τις πληροφορίες της αγοράς, ανταποκρίνεται στις εξωτερικές απαιτήσεις και περιορισμούς και στην υποκίνηση του προσωπικού του. Κατά συνέπεια, βασικό καθήκον της διοίκησης ενός οργανισμού είναι να κατανοεί, καταγράφει και διαχειρίζεται ενεργά την εταιρική κουλτούρα.

Δείγμα αναφοράς 

Η ανάλυση της εταιρικής κουλτούρας μπορεί να συνδεθεί με την ανάπτυξη ενός νέου Competency Framework, ώστε να ενισχυθούν οι επιθυμητές συμπεριφορές βάσει ενός ξεκάθαρου και μετρήσιμου οδηγού συμπεριφορών.

Η προσέγγισή μας

στην ανάλυση της εταιρικής ενός οργανισμού βασίζεται στο συνδυασμό ενός ισχυρού διαγνωστικού εργαλείου, του Ερωτηματολογίου Εταιρικής Κουλτούρας (CCQ) με τη συλλογή πληροφοριών μέσω συναντήσεων με στελέχη του οργανισμού και έχει πολλαπλές εφαρμογές.

Καθοδηγεί

την ανάπτυξη και/ή ολοκλήρωση της εταιρικής στρατηγικής και του τακτικού σχεδιασμού.

Αξιολογεί

τις διαφορές μεταξύ του τρόπου που γίνεται αντιληπτή η εταιρική κουλτούρα από:

  • διαφορετικές ομάδες εργαζομένων

  • διαφορετικά τμήματα μέσα στον οργανισμό

  • γεωγραφικά απομακρυσμένες μονάδες ή τμήματα μέσα στον οργανισμό.

Εκτιμά

την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Αξιολογεί

τη δυναμική και την πραγματική επίδραση στρατηγικών αποφάσεων, όπως συγχωνεύσεις και ιδιωτικοποιήσεις.

Σχέδιο χωρίς τίτλο.png

The science behind people decisions

Σας βοηθάμε να αξιολογήσετε και να αναπτύξετε το δυναμικό των ανθρώπων σας.

Greece: +30 210 8839938

Cyprus: +357 22007999

E-mail: info@evalion.gr

  • LinkedIn
  • Facebook

Skoufa 10, Kolonaki, 10673 Athens, Greece

1 Poseidonos Str., Ledra Business Centre, Egkomi, CY-2406 Nicosia, Republic of Cyprus