top of page

Ανοικτές θέσεις εργασίας στην Evalion-SHL 

Στην Evalion-SHL Greece & Cyprus, συνδυάζουμε την επιστήμη της εργασιακής ψυχολογίας και το data science με στόχο να υποστηρίξουμε τoυς οργανισμούς να αναπτυχθούν μέσα από το δυναμικό των ανθρώπων τους. Στα 30+ έτη λειτουργίας μας, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας και οι καινοτόμες, επιστημονικά αποδεδειγμένες λύσεις μας έχουν βοηθήσει περισσότερους από 600 οργανισμούς της Ελλάδας και της Κύπρου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό τους ενισχύοντας τις ίσες ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα. 

 

Η κουλτούρα μας χαρακτηρίζεται από την υποστήριξη και τη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού ενώ τα χαρακτηριστικά που μας ξεχωρίζουν είναι η επιστημονικότητα, η εξειδίκευση, η καινοτομία και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας. 

Εάν θεωρείς ότι το βιογραφικό σου ταιριάζει σε κάποια από τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και στην κουλτούρα της εταιρείας μας, θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στάδια αξιολόγησης: Στάδια αξιολόγησης

Ανοικτές θέσεις εργασίας:

 1. Account Executive

Account Executive

Περιγραφή Ρόλου

 

Ο ρόλος του Account Executive έχει ως βασικές αρμοδιότητες τη δημιουργία νέων συνεργασιών και την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με εταιρείες-πελάτες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίας της Evalion-SHL. Η επικοινωνία πραγματοποιείται κυρίως με στελέχη τμημάτων HR εταιρειών ενώ υπάρχει και συνεχής συνεργασία με τους συμβούλους μας και το marketing καθώς ο ρόλος σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των πελατών και της υπόλοιπης ομάδας. Σημαντικά χαρακτηριστικά για την επιτυχία στο ρόλο αποτελούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ο εμπορικός τρόπος σκέψης και η οργάνωση.

Καθήκοντα

 

 • Ενεργή παρακολούθηση της αγοράς για τον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας

 • Αρχική επικοινωνία με εν δυνάμει πελάτες (outreach)

 • Σύνταξη προτάσεων σε συνεργασία με τους Συμβούλους

 • Ενεργή παρακολούθηση των accounts

 • Εντοπισμός ευκαιριών για up selling και cross-selling

 • Διερεύνηση αναγκών εν δυνάμει και υπαρχόντων πελατών

 • Παρουσίαση προτάσεων σε εν δυνάμει ή υπάρχοντες πελάτες

 • Δημιουργία και διατήρηση σχέσης με πελάτες

 • Σύνταξη αναφορών για τη χρήση προϊόντων από τους πελάτες και συνεχή

 

Ατομικά Χαρακτηριστικά

 

Εκπαίδευση και Εμπειρία

 

 • Απολυτήριο Λυκείου

 • BSc ή MSc σε I/O Psychology ή παρόμοιο κλάδο, επιθυμητό

 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office

 • Εμπειρία σε παρόμοιους ρόλους (Account Manager/Executive, Business Developer, Sales), επιθυμητή

 

Επιθυμητές Συμπεριφορές

 

 • Tήρηση Αρχών και Αξιών: Ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας και τις αξίες της εταιρείας. Επιδεικνύει ακεραιότητα.

 • Συνεργασία: Ακούει, κατανοεί και υποστηρίζει τις ανάγκες των άλλων.

 • Προγραμματισμός και Οργάνωση: Προγραμματίζει έγκαιρα δραστηριότητες και εργάζεται μεθοδικά με έμφαση στη λεπτομέρεια.

 • Πειστικότητα και Επιρροή: Χρησιμοποιεί ελκυστικά επιχειρήματα και διαδικασίες για να επηρεάσει και να πείσει.

 • Επίτευξη Αποτελεσμάτων: Εστιάζει στις ανάγκες των πελατών. Θέτει υψηλά ποιοτικά και ποσοτικά στάνταρντ και παίρνει σχετικές αποφάσεις.

 • Αντιμετώπιση Πίεσης και Εμποδίων: Διατηρεί θετική στάση στην εργασία. Διατηρεί τα συναισθήματά του/της υπό έλεγχο σε δύσκολες καταστάσεις.

 • Εμπορική Σκέψη: Παραμένει ενήμερος/η σχετικά με την αγορά. Εντοπίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες για τον οργανισμό.

Benefits

 • Διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σε θέματα αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

 • Συνεργασία με τη διεθνή ομάδα της SHL σε ποικίλα έργα

 • End year bonus

 

Τοποθεσία

Γραφεία Evalion-SHL στο Κολωνάκι, Αθήνα. Παρέχεται ευελιξία στο remote working.

Anchor 1
Anchor 3

Στάδια Αξιολόγησης

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια. Σε όλα τα στάδια οι υποψήφιοι λαμβάνουν feedback για την πορεία της αίτησης τους ενώ μετά το τέλος κάθε σταδίου αξιολόγησης τους παρέχεται γραπτό feedback με τα αποτελέσματα τους.  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία ή την πορεία της αίτησης σας παρακαλούμε να αποστείλετε email στο info@evalion.gr.

Image by João Ferrão

Επιλογή Βιογραφικών

screenshot-opq-reimagined-01-phone

Συμπλήρωση online εργαλείων

Job Interview

Διεξαγωγή Συνέντευξης

bottom of page